คุณสามารถช่วยต่อชีวิตให้แก่สัตว์เหล่านั้นได้ดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยืนยาว

มูลนิธิขอเชิญชวนท่านผู้เมตตามาสมทบค่าอาหาร ค่ายา ค่ารักษา ฯลฯหรือต่ออายุให้สัตว์เหล่านี้ตามที่เขาควรจะได้รับ

* indicates required


17/6/66 8.00
ร่วมสมทบทุน
ชีวิตของสัตว์ต่างๆที่เราทำบุญไถ่ชีวิตเขามา ต่างก็มีช่วงอายุที่จะต้องดำเนินต่อไปราวๆ 25-30ปี ถ้าเราคิดว่าไถ่เขามา แล้วจบกัน มันใช่เช่นนั้นจริงหรือ สัตว์ต่างๆต่างก็ต้องการที่อยู่ อาหาร การดูแล ยารักษา ให้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ตามที่เขาควรจะได้รับ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทย และให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง มูลนิธินี้ถือเป็นบ้านหลังที่ปลอดภัยของเหล่า โค กระบือ หมา แมว ม้า หมู แพะ เป็ด ไก่ ที่ตอนนี้มีมากกว่า 700 ตัว สร้างค่าใช้จ่ายกว่าหลายแสนบาทต่อเดือน ทางมูลนิธิขอเชิญชวนท่านผู้เมตตามาสมทบค่าอาหาร ค่ายา ค่ารักษา ฯลฯหรือต่ออายุให้สัตว์เหล่านี้ โดยการบริจาคหรือรับอุปถัมภ์เป็นรายตัวก็ได้ การช่วยเหลือของท่านทั้งหลาย จะสามารถช่วยต่อชีวิตให้แก่สัตว์เหล่านั้นได้ดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยืนยาว

Line Official มูลนิธิ : @newlifeforanimals

ช่องทางบริจาคสมทบทุน

บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 601-1-01395-1

พร้อมเพย์