สาธุบุญใหญ่ ท่านเจ้าภาพ ไถ่ชีวิตน้องโชคดี น้องมีตัง แม่ควายท้อง สองชีวิตได้รอดชีวิต ได้ทันเวลา

17/ต.ค./2023 | บอกบุญ

วันนี้ น้องโชคดี น้องมีตัง ดีใจสุดๆที่เจ้าภาพได้มาเยี่ยมเยียน น้องๆ โค-กระบือและมอบค่าอาหารให้น้องโชคดี และน้องมีตัง

คุณลูกๆได้ป้อนนมน้องทูโทน ที่ทำหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ อย่างเต็มที่ ขอบพระคุณเจ้าภาพ ใจดี ที่สุด

คอกอภัยทาน มวกเหล็ก ยังรอคอยทุกๆ ความรัก จากทุกท่าน มาเยี่ยมน้องๆ โค-กระบือ และบรรดาสัตว์ต่างๆ ที่รอดชีวิตได้ทุกวัน

ไถ่ชีวิตให้รอดตลอดอายุขัย ที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

สมทบค่าอาหาร ค่ายา น้องๆ

📌บัญชี มูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📌กสิกรไทย# 601-1-01395-1

หรือร่วมอวยพรได้ที่ https://newlifeanimals.or.th/donate/

ผ่านมาสระบุรี มวกเหล็ก ปากช่อง เขาใหญ่ แวะเยี่ยมน้องๆ ได้ทุกวัน

https://www.facebook.com/NewLife4Animal

0 ความคิดเห็น