บอกบุญใหญ่ กราบเมตตาช่วยค่าอาหารน้องๆ โค-กระบือที่รอดชีวิต

14/ต.ค./2023 | บอกบุญ

บอกบุญใหญ่ กราบเมตตาช่วยค่าอาหารน้องๆ โค-กระบือ ที่ได้รอดชีวิตมาที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

มีน้องๆ หลายร้อยชีวิตผู้หิวโหย ที่รอดชีวิตกันมา ต้องกินกันทุกวัน ต้องสู้ไปด้วยกัน

🆘อาหารที่สั่งกันทุก5 วัน กินกันไม่เคยพอ

กราบสมทบท่านละ 499.- ร่วม “กองบุญ อาหารเพื่อน้องๆผู้หิวโหย”หรือตามกำลังบุญของทุกท่าน

ขอเพียงให้น้องๆ🐂🐄🐃พอได้อิ่มท้อง สักมื้อในวันนี้

ขออนุโมทนาบุญใหญ่ทุกท่าน🙏

📌บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📌ธนาคารกสิกรไทย

📌บัญชี 601-1-01395-1

สาธุบุญทุกท่านที่ช่วยแชร์ช่วยน้องๆทุกขีวิตให้ได้อิ่มท้อง ทุกท่านอิ่มบุญ

https://www.facebook.com/NewLife4Animal

0 ความคิดเห็น