ขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ต่อบุญ ต่อชีวิต น้องวัวควายทุกชีวิต

13/มี.ค./2023 | บอกบุญ

วันนี้วันดี ขอให้บุญรักษาทุกท่าน

ขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ต่อบุญ ต่อชีวิต น้องวัวควายทุกชีวิต ให้รอดปลอดภัย ได้กินอิ่ม นอนหลับ มีชีวิตใหม่ ไม่ต้องตายอย่างทรมาน ไถ่ชีวิตให้รอดตลอดอายุขัย

ที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก🏠

🙏ร่วมบุญช่วยค่าไถ่ชีวิต ค่าอาหาร ค่ายา ช่วยน้องๆ

📌บัญชี มูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📌ธนาคารกสิกรไทย#บัญชี 601-1-01395-1

กราบสาธุบุญทุกบุญ ที่เมตตาให้ชีวิตใหม่น้องๆ

และช่วยแชร์ให้ทุกชีวิตได้รอดไปด้วยกัน

0 ความคิดเห็น