เด็กๆหลายร้อยชีวิตมาขอบพระคุณ ทุกๆความรักความเมตตา

11/มี.ค./2023 | ข่าวสาร, บอกบุญ

วันนี้ วันดี เด็กๆหลายร้อยชีวิตมาขอบพระคุณ ทุกๆความรักความเมตตา ที่หลั่งไหลมาเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้ง

อาหารทุกเม็ด ที่นอนน้องๆ เตียงกันแผลกดทับ ทรายแมว ยาบำรุง ฯลฯทุกอย่างที่ส่งมาช่วยน้องๆหมา น้องแมว ที่คอกนาคนิวาส กทม. และคอกอภัยทาน มวกเหล็ก

มูลนิธิฯได้รับด้วยความซาบซึ้ง และกราบขอบพระคุณอย่างที่สุดที่เมตตาน้องๆทุกชีวิต

ขณะนี้ มีน้องหมา น้องแมวพิการ ตาบอด เจ็บป่วย โรคนิ่ว โรคไต โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน แมวโรคเอดส์ ลิวคีเมีย ผิวหนัง บาดเจ็บ จำนวนหลายร้อยชีวิต

มูลนิธิฯยังต้องการทุนอย่างมากในการดูแลให้ทุกชีวิต กินอิ่ม นอนอุ่น ไม่ต้องเจ็บป่วย หรือตายอย่างทรมาน ดูแลพวกเขาจนสิ้นอายุขัย

ร่วมให้โอกาสน้องๆมีลมหายใจต่อไป
บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ่ง
ธนาคารกสิกรไทย# บัญชี 601-1-01395-1

กราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตา ที่มีให้น้องๆหมา น้องแมว พิการ เจ็บป่วยหลายร้อยชีวิต ให้มีโอกาสรักษาตัวให้รอดชีวิตไปด้วยกัน

0 ความคิดเห็น