EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

ทำไมการไถ่ชีวิตโค กระบือ ถึงได้รับความนิยม ไถ่แล้วโค กระบือจะไปอยู่ที่ไหน

10/ธ.ค./2022 | ข่าวสาร, คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

อานิสงส์ของการบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค กระบือนั้นว่ากันว่าทำให้ได้บุญใหญ่ได้อานิสงส์ครั้งใหญ่ยิ่ง ชาวพุทธผู้มีจิตใจเมตตา นิยมทำบุญช่วยเหลือชีวิตโค กระบือเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นรอดพ้นจากความตาย หลายท่านคงเคยพบเห็นโค กระบือที่ถูกส่งไปยังโรงฆ่าสัตว์ จิตใจของสัตว์เหล่านั้นมีความเศร้าหมองเหมือนรู้ว่าชีวิตกำลังจะจบสิ้น แม้แต่มนุษย์ยังกลัวความตายจึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่สัตว์เหล่านั้นจะไม่เกรงกลัวต่อความตาย

ความเชื่อเรื่องการไถ่ชีวิตโค กระบือ

การไถ่ชีวิตสัตว์ ไถ่ชีวิตโค กระบือนั้นถือเป็นการสร้างกุศลครั้งใหญ่ เชื่อว่าโค กระบือเป็นชาติที่ใกล้กับมนุษย์ หมายความว่าชาติต่อไปสัตว์เหล่านั้นมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเอง ก่อนตายเราทุกคนจะตกอยู่ในภวังค์จิตหากคิดดีหรือคิดถึงแต่คุณงามความดี เชื่อว่าจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่หากจิตใจทุกข์ทรมานจะตรงกันข้ามทั้งหมด เมื่อโค กระบือรู้ว่ากำลังถูกส่งไปเชือดยังโรงฆ่าสัตว์ หลายคนอาจเคยเห็นน้ำตาแห่งความเศร้าโศกเสียใจ ความเจ็บปวดทรมานเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ เมื่อจิตใจของพวกมันเศร้าหมองก่อนตายจะไม่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เลย ดังนั้น การทำบุญช่วยเหลือชีวิตโค กระบือ จึงเป็นการให้โอกาส ให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์เหล่านั้น บุญกุศลที่ได้ยิ่งใหญ่นัก

เชื่อว่าการไถ่ชีวิตโค กระบือจะทำให้ชีวิตเราพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ ชีวิตไม่ติดขัดทำสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จ โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน มีอายุยืนนาน แถมยังเชื่อว่าเป็นการแก้กรรม สะเดาะเคราะห์ด้วย บางคนเชื่อว่าการไถ่ชีวิตโค กระบือเป็นการทำบุญเพื่อต่อชะตา มีทุกข์ หมดทุกข์ มีสุข สุขยิ่งๆ ขึ้นไป

ไถ่ชีวิตโค กระบือแล้วไปไหน

เคยสงสัยไหมว่า เมื่อเราร่วมทำบุญหรือร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค กระบือกับมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ แล้วโค กระบือเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหน บางคนไม่เคยรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเลย บางครั้งโค กระบือเหล่านั้นอาจถูกส่งกลับไปยังโรงฆ่าสัตว์เหมือนเดิม บางครั้งอาจนำโค กระบือไปให้ชาวเกษตรได้ใช้งานเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรแต่ในท้ายที่สุดแล้ว ชาวเกษตรกรอาจส่งโค กระบือกลับไปยังโรงฆ่าสัตว์เหมือนเดิมวนอยู่ในวัฏจักรเดิมๆ เวียน ว่ายตายเกิด ทรมานไม่จบ ไม่สิ้น หรือถ้าเลวร้ายไปกว่านั้นเงินที่เราบริจาคไปไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์เลยกลับเข้ากระเป๋าเพียงคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น เราต้องเลือกทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือกับมูลนิธิหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ จึงจะได้บุญสูงสุด

หากร่วมทำบุญช่วยชีวิต โค กระบือกับมูลนิธิหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โค กระบือจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นเหมือนบ้านหลังใหม่ ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ปลอดภัย ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือถูกนำไปขายยังโรงฆ่าสัตว์ อย่างเช่น มูลนิธิอนุรักษ์โค กระบือไทย และให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง คุณสามารถร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ ออนไลน์หรือร่วมสมทบทุนบริจาคค่ายา ค่ารักษา ค่าอาหาร ฯลฯ ได้เพื่อสร้างอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ สัตว์เหล่านั้นจะอยู่ในการดูแลอย่างดี มูลนิธิแห่งนี้ถือเป็นบ้านหลังใหม่ที่ปลอดภัยของโค กระบือ รวมถึงสัตว์ต่างๆ เช่น หมา แมว แพะ แกะ ไก่ ฯลฯ