EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

ช่วยแม่วัวและลูกวัวน้อย

04/พ.ย./2022 | Emergency case

คนแจ้ง ให้ช่วยแม่วัวและลูกวัวน้อย 🐂🐂
ถูกลากไปรอคิว จะต้องถูกแยกกันตอนเช้าพรุ่งนี้
แม่วัว ต้องถูกขายเป็นเนื้อ น่าเวทนา ลูกน้อยน่ารักที่ได้กินนมแม่เป็นครั้งสุดท้าย ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าต้องถูกพรากจากแม่ชั่วชีวิต😭
โรงเชือดตีราคา แม่วัวกับลูกวัวน้อยน่ารัก ราคา29,000.-
มีค่ารถ4,000.-
กราบขอมัดจำ 10,000.-ยื้อชีวิต แม่วัวและลูกน้อย สองชีวิต🐂🐂ก่อน 11.00 วันที่4 พฤศจิกายน2565
ยอดที่เหลือ ครบกำหนด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00
กราบเมตตาต่อบุญต่อชีวิตแม่ลูกวัวน้อย
อย่าให้ต้องมากลายเป็นเนื้อแลกกับเงินเพียงน้อยนิด
ขอให้แม่วัวและลูกวัวน้อยมีโอกาสรอดมาอยู่ด้วยกันจนหมดอายุขัย
ที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก 🏠