EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

แม่วัวล้มขาแบะ ลุกไม่ได้ ถูกลากไปทำทันที ช่วยไม่ทัน

13/ต.ค./2022 | Emergency case

มีคนแจ้งก่อนเที่ยงวันนี้ แม่วัว🐂ล้มขาแบะ ลุกไม่ได้ ถูกลากไปทำทันที ช่วยไม่ทัน😭

น่าเวทนาลูกวัวน้อยผอมขาดอาหาร ขาดแม่ข้างกาย หน้าเศร้ามาก ต้องกลายเป็นลูกกำพร้า😱น่าสงสารที่ลูกวัวน้อยขาดอาหาร ขาดนมมาสิบกว่าวันจนผอมเหลือแต่กระดูก เพราะแม่ลุกไม่ได้

ตอนนี้ลูกวัวน้อยกำลังถูกลากไปรีบทำวันนี้ เพราะกลัวจะตายตามแม่วัวไปก่อน🐂

โรงเชือดตีราคาลูกวัวน้อย ราคา8,500.-

มีเวลาถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

กราบวิงวอนช่วยลูกวัวน้อย 🐂ให้รอดชีวิตไปรักษาตัวได้ทันเวลา

📍บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📍ธนาคารกสิกรไทย# บัญชี 601-1-01395-1

กราบขอเมตตาทุกความเมตตา ให้โอกาสลูกวัวน้อยให้รอดชีวิตมาอยู่กับเพื่อนๆที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก ในเร็ววัน