EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

น้องแมว บ้านสมหวัง มากราบขออาหารพี่ๆใจดี

04/ต.ค./2022 | บอกบุญ

🐯วันนี้ น้องแมว บ้านสมหวัง

แย่งกันกินด้วยความหิว😱

อาหารน้องแมว น้องหมาหมด 🐈🦮🐕ตั้งแต่เมื่อวาน

วันนี้มีเหลือแค่ติดก้นถุง ต้องมาแบ่งๆกันกิน

แต่ไม่พอ น้องๆได้กินมื้อเดียว

พรุ่งนี้ ยังไม่รู้ชะตากรรม😱

🦮สมหวังสงสารน้องแมว 🐈หลายร้อยชีวิตที่ร้องกันระงม

🙏พี่ๆใจดี ช่วยน้องแมว เพื่อนสมหวังด้วยค้าบ🙏

🏠บ้านสมหวัง👉

123 นาคนิวาส48 แยก14-4

แขวง/เขต ลาดพร้าว

กทม10230

สอบถามเส้นทาง👉

0818259995

📍บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📍ธนาคารกสิกรไทย#บัญชี 601-1-01395-1

กราบขอบคุณพี่ๆใจดีที่เมตตา น้องๆทุกชีวิตให้ได้อิ่มท้องสักมื้อในวันพรุ่งนี้