ไถ่ชีวิตแม่วัวหน้าเศร้า ได้ชื่อว่า แม่การะเกด

06/พ.ย./2023 | บอกบุญ

ไถ่ชีวิตแม่วัวหน้าเศร้า ได้ชื่อว่า แม่การะเกด รอดชีวิตมาถึงคอกอภัยทาน มวกเหล็ก🏠 แต่แม่วัว เจ็บขา น่าจะล้มบนรถ ตอนเดินทางจากโรงเชือดมาที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก🏠คุณหมอกำลังรีบมารักษาแม่วัว🐂🆘

🙏ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพทุกท่าน ที่ร่วมบุญช่วยให้ชีวิตใหม่แม่วัวหน้าเศร้า ให้หายเศร้า🐂❤️
ขอให้บุญรักษาท่านเจ้าภาพทุกท่านให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยตลอดไปด้วยเทอญ

รายนามท่านเจ้าภาพ 🐂🙏
คุณสุรพศ นวมเทียน
คุณพรทิพย์

รายชื่อร่วมสบทบช่วยชีวิตแม่วัว
คุณ.ปริศนา จิวระโมไนย์กุล =500
คุณ.กนกวรรณ แช่ตั้ง =500
คุณ.เล็ก สร้อยเสนา 500
คุณ.นิทัศน์ สร้อยเสนา =500
คุณ.วรินทร์ดา ชนะภัย =500
คุณ.รัตนาพร พุ่มมาลา=500
คุณ.ลินลี่ ศรีเพชระกุล=200
คุณ.กรัณฑ์รัช ,คุณ.พชรพัชร์,คุณ.ธนัทพัชร์ เจริญศศิพัฒนา =100
คุณ.ปภัส์สรณ์ บุญทศ =100

📌ทุกชีวิตมีค่าเสมอ เราจะไม่ปล่อยให้น้องเจ็บป่วย ทุกข์ทรมาน น้องต้องรอดต้องปลอดภัยจนตลอดอายุขัย🙏

ร่วมบุญไปกับคอกอภัยทาน มวกเหล็ก🏠ให้ทุกชีวิตมีความสุขปลอดภัยไปด้วยกัน🐃🐂🐄

สมทบบุญค่ารักษา ค่าหมอ ค่ายา ค่าอาหารช่วยน้องๆ🆘
📌บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง
📌ธนาคารกสิกรไทย
📌บัญชี 601-1-01395-1

สาธุบุญใหญ่ทุกความเมตตา ที่ช่วยแชร์ช่วยให้ชีวิตใหม่ให้แม่วัว 🐂ปลอดภัย ได้รักษาตัวให้หายป่วยโดยเร็ววัน

0 ความคิดเห็น