แนวทางการปลูกฝังให้เด็กๆ เป็นคนจิตใจดีมีเมตตา ทำอย่างไร

27/พ.ย./2023 | ข่าวสาร

ความหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่คืออยากเห็นลูกน้อยเติบโตไปเป็นคนดี มีเมตตา รู้จักแบ่งปันไม่ใช่แค่เป็นคนเก่งอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เล็ก คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำให้ลูกๆ เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการปลูกฝังให้ลูกเป็นคนดีมีจิตใจเมตตาเรามีแนวทางดี ๆมาแนะนำ

1.สอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันในน้ำใจ

การสอนให้ลูกน้อยรู้จักแบ่งปันหรือมีน้ำใจทำได้ง่ายๆ อาจให้เด็กๆ นำของเล่นที่ม่ได้เล่น หรือของใช้ ที่ไม่ได้ใช้แล้วไปบริจาคให้กับเด็กหรือผู้ยากไร้คนอื่นๆ ต่อไป เช่น บริจาคให้กับเด็กที่อาศัยอยู่บนดอยหรือบริจาคให้กับโรงเรียนทุรกันดาร เป็นต้น เมื่อสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันแล้วต้องอธิบายให้พวกเขาเข้าใจด้วยว่าทำไมต้องแบ่งปันผู้อื่น แบ่งปันแล้วดีอย่างไร เราได้อะไรจากการแบ่งปันบ้าง ได้เห็นคนอื่นมีความสุขและได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือทำให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น

2.พาเด็กๆ เข้าวัดทำบุญ

การพาเด็กๆ ไปเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทาน ไหว้พระหรือตักบาตรร่วมกันในตอนเช้าเป็นการปลูกฝังให้พวกเขามีจิตใจเมตตา มีจิตใจอ่อนโยนและเป็นการปลูกฝังให้พวกเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทย ให้พวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาพุทธประเพณีหรือสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ที่สำคัญยังเป็นการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันของคนในครอบครัวรับรองว่าอิ่มอกอิ่มใจและได้บุญถ้วนหน้าแน่นอน

3.สอนให้เด็กๆ นั่งสมาธิ

การให้เด็กๆ ได้ฝึกนั่งสมาธิ เป็นการฝึกจิตใจให้สงบและผ่อนคลายทำให้พวกเขามีสมาธิมากขึ้นส่งผลดีต่อการเรียนรู้ ทำให้เด็กๆ จดจำได้ดีขึ้นเมื่อลูกน้อยได้นั่งสมาธิ พวกเขายังได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆ มากมายด้วย ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่อาจต้องนั่งสมาธิร่วมกันเด็กๆ ด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกอยู่เสมอ

4.สอนให้ลูกรู้จักความเสียสละ

การที่เด็กๆ จะเติบโตไปเป็นคนดีได้นั้นต้องรู้จักความเสียสละเพื่อส่วนรวมหรือลงมือลงแรงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น อย่างเช่น ให้ลูกได้ลองไปเป็นจิตอาสาช่วยตามมูลนิธิ หรือช่วยเหลืองานโรงเรียน ถือของให้ผู้สูงอายุ ช่วยคนพิการทางสายตาข้ามถนน ทำกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เป็นต้น

5.สอนให้มีความเมตตาต่อสัตว์โลก

ไม่ใช่แค่สอนให้เด็กๆ เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์แต่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้เด็กๆ มีความเมตตาต่อสัตว์โลกด้วยเช่นกัน วันหยุดอาจพาเด็กๆ ไปทำกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือหรือให้อาหารโคกระบือตามมูลนิธิต่างๆ อย่าง มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกๆ มาทำบุญทำทานที่คอกอภัยทานมวกเหล็กได้ทุกวัน มีน้องๆ วัวควายหมา แมว จรจัดที่น่าสงสารกำลังรอคอยด้วยความหวัง

การสอนให้ลูกน้อยมีจิตใจเมตตาหรือเป็นคนดีนั้น ทำได้ไม่ยาก คุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กและทำให้พวกเขาเห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เด็กๆ เติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพและไม่ใช่แค่การปลูกฝังให้พวกเขามีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์แต่ต้องปลูกฝังให้พวกเขามีจิตใจเมตตาต่อสัตว์โลกด้วยเป็นสิ่งสำคัญ

0 ความคิดเห็น