หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เสบียงสัตว์พระราชทานฯ

03/ธ.ค./2022 | บอกบุญ, คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

กราบขอบคุณ กรมปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ได้ส่ง หญ้าพระราชทาน มาบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการขาดแคลน ฟาง ทั่วประเทศ ช่วยต่อชีวิตให้โคกระบือ หลายร้อยชีวิตที่ได้รอดชีวิตมาอยู่ที่ คอกอภัยทาน มวกเหล็ก-ปากช่อง ให้ได้มีลมหายใจ อยู่รอดต่อไป จนหมดอายุขัย

มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง และคอกอภัยทาน มวกเหล็กซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

” หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ” เป็น น้ำพระราชหฤทัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นพระราชดำริ ที่กรมปศุสัตว์ ได้สนองพระราชดำริ ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะภัยจากน้ำท่วมน้ำหลาก ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ ตลอดจนสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ ให้พ้นจากความเสียหาย ซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง และคอกอภัยทานได้รับการช่วยหลือในครั้งนี้ด้วย

0 ความคิดเห็น