วันนี้น้องวัว ที่ทุกท่านช่วยให้ชีวิตรอด อยู่ที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

18/พ.ย./2022 | บอกบุญ, คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

น้องวัว ที่ทุกท่านให้ชีวิตรอดมาอยู่ที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก🏠
ต่างมีชีวิตใหม่ ที่มีความรัก มีความสุข
น้องวัวมาขอโอกาสที่จะได้อิ่มท้องกันทุกวัน🐂🐄🐃
กราบขอเศษเสี้ยวปัจจัยจากทุกท่าน เพียงเล็กน้อย มาเป็นหญ้าเนเปียร์ ท่านละ8ถุงๆละ 50.- เป็นเงินเพียง 400.-
ต่อลมหายใจน้องวัวได้หนึ่งอิ่ม

0 ความคิดเห็น