ลูกควายเผือกตาบอดสองข้าง

06/ส.ค./2022 | ข่าวสาร

อัพเดท ลูกควายเผือกตาบอดสองข้าง

และลูกควายตาเป็นต้อ สองข้าง

ลูกควายน้อยตาบอดทั้งสองชีวิต รอดชีวิตมาอยู่คอกอภัยทานมวกเหล็ก

แม้ชีวิตจะต้องอยู่ในโลกมืด ไม่สามารถรักษาได้

แต่วันนี้ ลูกควายน้อยสองชีวิต🙏มาขอคอกพิเศษให้อยู่จนเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุข

🆘คุณหมอตรวจอาการละเอียดพบว่าลูกควายเผือก ไม่มีลูกตา ทั้งสองข้าง ทำให้ตาที่มองไม่เห็นทั้งสองข้าง ไม่สามารถรักษาได้😭

ส่วนลูกควายดำที่ตาเป็นต้อ พบว่า เป็นต้อหินขั้นสุดท้าย ที่ตาดำถูกทำลายมานานมากจนเยียวยารักษาไม่ทัน😭

ตอนนี้คุณหมอให้ทำคอกแยก เพื่อดูแลเป็นพิเศษ ไม่ให้อยู่รวมกับตัวอื่นๆเพื่อป้องกันการถูกตัวอื่นมาชน จะเป็นอันตรายได้ เนื่องจาก ลูกควายน้อยสองชีวิตต้องอยู่ในโลกมืดไปตลอดอายุขัย น่าเวทนา สองชีวิตน้อยๆที่ไม่มีโอกาสที่จะได้มองเห็นแสงสว่างในชั่วชีวิตนี้แล้ว

🙏กราบวิงวอนขอความเมตตาจากทุกพลังบุญ ช่วยให้ลูกควายเผือกน้อยและลูกควายดำ สองชีวิตได้มีโอกาสที่จะได้มีคอกพิเศษได้กินอิ่ม นอนอุ่นครั้งสุดท้ายที่ชีวิตจะได้อยู่อย่างสบายในโลกอันมืดมิดมีความสุข ไปตลอดอายุขัย

🆘ค่าคอกค่าหลังคา ค่าทำพื้นคอก รางอาหาร รางน้ำรวม เป็นเงิน22,500.-

ต้องทำคอกใหญ่เพื่อให้ลูกควายเผือกตาบอด และลูกควายตาเป็นต้อหิน ได้อยู่รวมกันไปตลอดอายุขัย

📍บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📍ธนาคารกสิกรไทย

📍บัญชี 601-1-01395-1

กราบสาธุบุญทุกพลังบุญที่ช่วยแชร์ช่วยให้ลูกควายเผือกไม่มีลูกตา และลูกควายตาเป็นต้อหินได้มีชีวิตอย่างมีความสุขในโลกมืดด้วยเถิด

มูลนิธิฯจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

0 ความคิดเห็น