พิธี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันพระใหญ่

08/พ.ค./2024 | บอกบุญ

พิธี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันพระใหญ่ แรม14 ค่ำเดือนห้า ปีมะโรง วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

🙏 กราบขออนุโมทนาบุญ คณะเจ้าภาพทุกท่าน ขอให้บุญรักษาพระคุ้มครอง ให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงด้วยเทอญ

น้องๆ โค-กระบือ ที่รอดชีวิต ต้องการอาหาร & ยาบำรุง ต้องการคอกที่ปลอดภัย ต้องการมีชีวิตดีๆไปตลอดอายุขัย

🙏ร่วมต่อบุญ ให้น้องๆทุกชีวิตได้อิ่มท้อง กันทุกวัน👉

📌บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📌กสิกรไทย 📌บัญชี 601-1-01395-1

🆘ขอโอกาสดีๆ ให้น้องๆ โค-กระบือ และสัตว์ทุกชีวิต ที่คอกอภัยทานมวกเหล็ก 🙏เมตตาช่วยแชร์ =ช่วยต่อชีวิตน้องๆ

0 ความคิดเห็น