พิธีมงคล ไถ่ชีวิต แม่วัวท้อง ห้าชีวิต

10/ต.ค./2023 | ข่าวสาร, บอกบุญ

ขอกราบอนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้มาทำพิธีมงคล ไถ่ชีวิต แม่วัวท้อง ห้าชีวิต คอกอภัยทาน มวกเหล็ก บ้านหลังสุดท้าย ที่ปลอดภัย ของน้องวัวควาย

ท่านสามารถร่วมอนุโมทนาบุญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหาบุญใหญ่ครั้งนี้ ได้ทุกท่าน🙏 โดยร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังบุญเป็นค่าอาหาร ค่ายา หรือร่วมบุญ ค่าไถ่ชีวิต เพื่อนำไปสมทบค่าไถ่ชีวิต แม่ควายกับลูกน้อยขาพิการ ที่ยังขาดยอดปิดบุญอีก 13,800.- น้องๆวัวควายที่รอดชีวิต ต้องเยียวยา ฟื้นฟู บำรุง สุขภาพ กันทุกวัน

📌บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📌ธนาคารกสิกรไทย

📌บัญชี 601-1-01395-1

สาธุบุญทุกๆบุญที่ช่วยแชร์ช่วยให้ชีวิตใหม่ที่สวยงามให้ น้องๆทุกชีวิต

https://www.facebook.com/NewLife4Animal

0 ความคิดเห็น