บอกบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ เคส วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

03/ก.พ./2024 | Emergency case

เมตตาช่วยน้องเผือก🐃ตาเจ็บ ให้ได้รอดมารักษาตาที่เจ็บที่# คอกอภัยทาน มวกเหล็ก🏠

#ช่วยแล้วต้องรอดตลอดอายุขัย🆘

🆘ยอดปิดบุญ 26,000.- ตามน้ำหนัก

📌บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง
📌กสิกรไทย# บัญชี 601-1-01395-1

เมตตาขอท่านละหนึ่งแชร์ช่วยน้อง

0 ความคิดเห็น