น้องม้า และครอบครัว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทำให้มีวันนี้

05/ก.ย./2022 | บอกบุญ

🙏น้องม้า และครอบครัวมาขอบพระคุณทุกท่านที่ทำให้มีวันนี้

ทุกชีวิตอยู่รอดปลอดภัย ที่คอกอภัยทาน ของมูลนิธิฯ ที่มวกเหล็ก

วันนี้ น้องม้า มาบอกบุญวันอาทิตย์ วันหยุด วันดีๆมาช่วยน้องม้า น้องวัวควาย น้องแพะ น้องหมาแมวฯลฯ ให้กินอิ่ม นอนอุ่น ไปด้วยกัน

📍บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📍ธนาคาร กสิกรไทย

📍บัญชี 601-1-01395-1

กราบสาธุบุญทุกๆความเมตตา ที่ช่วยแชร์ช่วยทุกๆชีวิตให้รอดปลอดภัย อิ้มท้องกันทุกวัน

มูลนิธิฯจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

0 ความคิดเห็น