ทําบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ กราบขอยอดปิดบุญ วันพระใหญ่

16/ธ.ค./2022 | Emergency case

กราบขอยอดปิดบุญ วันพระใหญ่
ขาดยอดสุดท้าย 12,800.-
วันนี้ วันพระใหญ่ เมตตา แม่ควายกับลูกน้อย
ให้ได้ยอดปิดบุญครบวันนี้ ทันเวลาด้วยเถิด
ช่วยสองชีวิตเอาบุญใหญ่วันพระ วันนี้

0 ความคิดเห็น