ทำบุญวันเกิด เราทำบุญแบบใดได้บ้าง แนะนำไถ่โคกระเบือที่มูลนิธิฯ

30/มี.ค./2024 | ข่าวสาร

การทำบุญในวันเกิดถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อว่าการทำบุญในวันเกิดชีวิตจะมีความสุขความเจริญและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเรา การทำบุญในวันเกิดสามารถทำบุญได้หลายแบบเลยทีเดียวทำบุญทำทานแบบไหนได้บ้าง ไถ่ชีวิตโคกระบือทำบุญในวันเกิดดีไหม เรามาหาคำตอบกัน

อานิสงส์ที่ได้จากการทำบุญในวันเกิด

การทำบุญในวันเกิดถือเป็นการทำความดีเป็นเหตุทำให้ได้รับผลดีหรืออานิสงส์ตอบแทนดังพุทธภาษิตที่ว่า “ผู้ให้อาหา เชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ผ้า ให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยานชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปคือการให้ดวงตา” หรือพุทธสุภาษิตที่ว่า “ผู้ใด ให้สิ่งที่น่าพึงพอใจ ย่อมได้สิ่งที่น่าพึงพอใจตอบแทน ผู้ให้สิ่งที่เป็นเลิศ ย่อมได้สิ่งที่เป็นเลิศ ผู้ใดให้สิ่งประดิษฐ์ ย่อมได้สิ่งประดิษฐ์ ผู้ใดให้สิ่งที่ประเสริฐสุด ย่อมได้สิ่งประเสริฐสุดเช่นกัน”

ทำบุญวันเกิด

แนวทางการทำบุญในวันเกิด

การทำบุญในวันเกิด นิยมทำบุญเมื่ออายุครบ 25 ปีหรือเบญจเพส ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมต่อชะตาชีวิต อย่างไรก็ตาม เราสามารถทำบุญในวันเกิดได้ทุกๆ ปีไม่จำเป็นต้องทำบุญเมื่ออายุครบ 25 ปีเท่านั้น เพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญสำหรับการทำบุญในวันเกิดทำได้หลายอย่างเช่น

  • การทำบุญตักบาตร
  • การบำเพ็ญกุศล หรืออุทิศแก่บรรพบุรุษ
  • การถวายสังฆทาน
  • การเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลหรือบำเพ็ญภาวนา
  • การขอพรจากพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
  • การทำบุญบริจาคเงินเพื่อบำรุงโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์
  • การทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ เช่น การทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ

การไถ่โคกระเบือที่มูลนิธิฯ

การไถ่ชีวิตโคกระบือทำอย่างไร  คุณสามารถเดินทางไปทำบุญได้ที่มูลนิธิหรือตามงานวัดต่างๆ อย่างไรก็ตามต้องแน่ใจว่าโคกระบือที่ถูกไถ่ชีวิตแล้วจะมีชีวิตรอดปลอดภัยดี ไม่ได้ถูกนำกลับไปให้เกษตรกรใช้งานหรือท้ายที่สุดต้องถูกส่งไปเชือดที่โรงฆ่าสัตว์อยู่ดี สำหรับมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยฯ มูลนิธิที่เชื่อถือได้หลังจากไถ่ชีวิตโคกระบือจะมาอยู่ที่คอกอภัยทาน ได้รับการเลี้ยงดูจนหมดอายุขัย วันว่างๆ คุณสามารถเดินทางไปที่คอกอภัยทานได้ ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหรือบริจาคเงินเป็นค่ายาค่ารักษาค่าอาหาร ฟาง หญ้า หากไม่สะดวกก็สามารถทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ทำบุญวันเกิด

ทำบุญวันเกิด

ทำบุญวันเกิดไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วได้อะไร

ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือในวันเกิดได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมหรือแก้ปีชง เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดี เชื่อว่าโคกระบือเป็นสัตว์ใหญ่ที่ผูกพันกับคนไทยมายาวนานและมีชาติที่ใกล้กับมนุษย์ เมื่อตายไปจะได้เกิดเป็นมนุษย์ หากต้องถูกเชือดอย่างทรมาน จิตก่อนตายมีความคับแค้นหรืออาฆาตแค้นโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่มีเลย การช่วยเหลือโคกระบือจึงถือเป็นการให้ชีวิตใหม่และให้โอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ ถือเป็นอภัยทานสูงสุดได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นั่นเอง

ทำบุญในวันเกิดเราทำบุญได้หลายรูปแบบ หากขึ้นชื่อว่าเป็นการทำบุญทำทานย่อมดีเสมอ โดยเฉพาะการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ที่มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยฯ ที่คอกอภัยทาน บ้านหลังสุดท้ายของวัวควายซึ่งดูแลวัวควายจนหมดอายุขัยหรือหากท่านไม่สะดวกสามารถทำบุญออนไลน์ได้ง่ายๆ มูลนิธิแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเชื่อถือได้ 100%

คอกอภัยทานปากช่อง

32 นม .2068 9 หมู่ 7 ถนน โยธาธิการ ตำบล พญาเย็น
อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30320
ติดต่อโทร : 081 825 9995

https://www.facebook.com/NewLife4Animal

0 ความคิดเห็น