ติดต่อเรา

มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

ท่านสามารถมาเยี่ยมพวกเรา น้องสมหวัง แอนด์เดอะแก้งส์ แห่งบ้านสมหวัง กรุงเทพ และ คอกอภัยทาน มวกเหล็ก ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ที่มูลนิธิ ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของน้องๆ หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือ

ร่วมบริจาคอาหาร ค่ายา หรือรับอุปถัมภ์ช่วยเหลือโค กระบือ สุนัข แมว และเหล่าสัตว์ต่างๆ ที่ถูกทอดทิ้ง/ทารุณกรรม

บ้านสมหวัง สำนักใหญ่มูลนิธิฯ

;

123 นาคนิวาส48 แยก14-4 หมู่บ้าน กรองทอง
แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม 10230

เปิดทุกวัน 10.00น. – 18.00น.
ติดต่อโทร: 081 825 9995

คอกอภัยทาน ปากช่อง

;

32 นม .2068 9 หมู่ 7 ถนน โยธาธิการ ตำบล พญาเย็น
อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30320
ติดต่อโทร : 081 825 9995