กราบเมตตาขอเจ้าภาพทำหมันน้องหมาแมวจรจัด

30/ก.ย./2023 | ข่าวสาร, บอกบุญ

กราบเมตตาขอเจ้าภาพทำหมันน้องหมาแมวจรจัด ที่ถูกเอามาทิ้งที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

จำนวน น้องหมา แมว รอบนี้ เกือบ50 ตัว ยอดใหม่ ที่ยังไม่ได้ทำหมันเนื่องจาก เพิ่งช่วยมาล่าสุด

เป้าหมายทำได้วันนี้ 17 ตัว ๆละ700.- บาทเนื่องจากเวลาไม่พอ

กราบขอเจ้าภาพ17 ท่านๆละ700.- บาท

น้องหมอกิต ลดให้เหลือยอด ค่าทำหมัน ค่ายา รวมเป็นยอดทั้งหมด 9,500.-

ยอดน้องหมาแมว ที่เหลืออีก เกือบ30 ตัว ต้องรีบทยอยทำหมันให้เร็วที่สุด

📌บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📌ธนาคารกสิกรไทย

📌บัญชี 601-1-01395-1

กราบสาธุบุญ ขอบพระคุณ ทุกๆความเมตตาที่ ช่วยให้น้องๆหมา แมว มีชีวิตที่ดี มีคุณภาพ มีความสุข อยู่รอดปลอดภัยไปด้วยกัน

https://www.facebook.com/NewLife4Animal

0 ความคิดเห็น