กราบขออนุโมทนาบุญ ทุกท่านผู้มีเกียรติ และทุกความเมตตา

30/ส.ค./2023 | บอกบุญ

กราบขออนุโมทนาบุญ ทุกท่านผู้มีเกียรติ และทุกความเมตตา ที่ได้หลั่งไหลมาที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก🏠 และที่บ้านสมหวัง นาคนิวาส กทม.🏠ในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจบัน
  • กราบพี่นา ท่านกัญจนา ศิลปอาชา
  • อาจารย์ ดร. นัทธี จิตสว่าง
  • อดีต อธิบดี กรมราชทัณฑ์
  • น้องบิณฑ์ บันลือฤทธิ์
  • วีเจจ๋า คุณณัฐฐาวีรนุช ทองมี
  • น้องญดา น้องนริลญา กุลมงคลเพชร
  • นางเอก “ ร่างทรง” และ “ กรงดอกสร้อย”
  • คณะ อาจารย์& นิสิต ปริญญาโท-เอก คณะ รัฐศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • และทุกๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามฯลฯ
กราบขอแรงบุญ สมทบปัจจัยช่วยค่าอาหาร ค่ายา& ค่ารักษา น้องๆ
บัญชี มูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชี 601-1-01395-1
กราบขอบพระคุณ ขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญสาธุ
https://www.facebook.com/NewLife4Animal

0 ความคิดเห็น