กราบขอบพระคุณ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด และผู้บริหารทุกท่าน

02/ธ.ค./2022 | บอกบุญ, คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

กราบขอบพระคุณ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด และผู้บริหารทุกท่าน รวมทั้งคุณนา Wantana Laocharoen
ผู้ที่เสียสละแรงกายแรงใจ มาโดยตลอด เพื่อให้น้องๆหลายๆบ้านได้มีอาหาร มีขนมอร่อยๆคุณภาพดีๆ ที่ไม่เคยได้กินกันมาทั้งชีวิต
เด็กๆทุกขีวิตมากราบขอบพระคุณที่สุดนะคะ
ขอให้บุญรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยตลอดไป

0 ความคิดเห็น