กราบขอบพระคุณบริษัท ไทยอินาบะ ฟูดส์จำกัดและผู้บริหารทุกท่าน

24/ก.ย./2022 | คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

กราบขอบพระคุณบริษัท ไทยอินาบะ ฟูดส์จำกัดและผู้บริหารทุกท่าน และคุณนา ที่ทุ่มเท เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อน้องๆทุกชีวิต

ขอให้บุญรักษาทุกท่านมากๆนะคะ

ขอบพระคุณอย่างที่สุดที่เมตตาน้องๆที่บ้านสมหวัง

และที่คอกอภัยทาน มวกเหล็กค่ะ

0 ความคิดเห็น